CÁC MẪU NHÀ GỖ VÀ GIÁ THAM KHẢO

Thư viện ảnh

chi tiết kẻ hiên đục chạm tinh tế và rất kỹ

Chi tiết vì đốc ngoài hiên nhà

chi tiết vì tứ vì thuận

 

Hoa văn chạm khắc trên cửa bức bàn

hệ tam sơn nhà gỗ

bên trong nhà gỗ