Nhà gỗ 5 gian 34 cột

2.885.000.000 

Thông số kỹ thuật  một số cấu kiện chính trong nhà gỗ 5 gian 34 cột 🙁 kích thước tham khảo ứng với gỗ Gõ hoặc Lim Nam Phi)

Cột cái = 10, cột con = 12, cột hiên hậu = 6, cột hiên tiền = 6
Cột cái 31, cột con 29, cột hiên 27, xà cái 20, xà con 18 xà thượng 16. quá giang 24…..
Bước gian trung bình từ 2,6 đến 3m
kích thước phủ bì nhà : 7m3 x 10m5 (chưa kể đến bậc tam cấp)

Giá nhà gỗ được tính toán cụ thể dựa vào giá gỗ thị trường, khối lượng gỗ, nhân công, sơn pu, vận chuyển lắp đặt.

Quý khách nên đi tham khảo các công trình thực tế để có thể đưa ra yêu cầu cho ngôi nhà của mình

nha gỗ gõ
Nhà gỗ 5 gian 34 cột

2.885.000.000